زِرِ زیادی

می نویسم، چون هستم

تیر 98
1 پست
دی 97
1 پست
مهر 97
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
11 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
12 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم قرار داد...
سیاه با عطر
سیاهی که بوی عطر میده و اینو دوس داره و میخواد بنویسه. نوشته هامو بو کنید