زِرِ زیادی

می نویسم، چون هستم

مهر 97
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
11 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
12 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
سیاه با عطر
سیاهی که بوی عطر میده و اینو دوس داره و میخواد بنویسه. نوشته هامو بو کنید